Sale!

Bisco Theracal LC Pulpa Örtücü Light Cure 4*1 gr

Tahmini Kargo Ulaşımı 1 ila 3 Gün Arası

TheraCal LC Apatit Oluşumunu Tetikler
TheraCal LC ışıkla sertleşen, rezin-modifiye kalsiyum silikat dolduruculu layner; direkt ve indirekt pulpa kuafajı ile kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz materyaller altında koruyucu kaide materyali olarak geliştirilmiştir. Kalsiyum hidroksit, cam iyonomer, RMCI, IRM/ZOE ve diğer restoratif materyallere (kuafaj ve kaide) ideal alternatif olarak kullanılabilir. TheraCal LC pulpa kompleksi için yalıtım / bariyer ve koruyucu olarak işlev görür.

TheraCal LC’nin patentli, özel formülü hidrofilik monomerler içinde trikalsiyum silikat parçacıklarından oluşur ve belirgin şekilde kalsiyum salınımı sağlar. Bu sayede TheraCal LC yapısını koruyan, kalıcı kuafaj ve kaide materyali olarak işlev görür.

 • Kalsiyum salınımı hidroksi apatit oluşumunu tetikler ve ikincil dentin köprüsü oluşumunu sağlar.
 • Alkali PH değeri tedavi etkisini ve apatit oluşumunu geliştirir, destekler.
 • Anlamlı kalsiyum salınımı koruyucu örtülme sağlar.
 • Koruyucu bariyer formu pulpayı izole eder.
 • Radyoopak materyal radyografide kolaylıkla ayırt edilir.
 
ÇEŞİT

4iü tüp 4*1 gr, tek tüp 1 gr

Koruyucu Layner:

Likit Apatit Parmaklarınızın Ucunda

 • Restoratif materyaller, simanlar veya diğer baz materyaller altında kullanılan Koruyucu layner.
 • Pulpa Kuafaj Ajanı: TheraCal LC; çürük, mekanik nedenler veya travma sonrası gibi çeşitli sorunlar nedeniyle açığa çıkmış pulpa üzerinde endikedir. Kanamanın durması sağlandıktan sonra açığa çıkmış pulpa üzerinde doğrudan kullanılır.
Avantajları
 • Nemli derin dentinde geliştirilmiş kapama ve bağlanma
 • Güçlü fiziksel özellikler
 • Sıfır çözünürlük
 • Yüksek radyoopasite
 • Anlamlı kalsiyum salımmı
Hızlı ve Kolay Kullanım
Direk Kuafaj Tekniği (Dr. Mark Cannon’ ın yardımlarıyla)
1- TheraCal LC yi direkt pulpa üzerine uygulamadan önce kanamayı durdurun
2- TheraCal LC yi açık pulpa üzerine doğrudan tabakalama yöntemi ile uygulayın 1mm kalınlığa ulaşınca 20 sn. ışıkla sertleştirin.
3- Asit uygulayın, yıkayın ve bonding uygulayın.
4- Restorasyona devam edin.
5- Tamamlanmış restorasyon.
İndirekt Pulpa Kuafajı (Dr.Ross Nash’ ın yardımlarıyla)
1- TheraCal LC’ yi tabakalama tekniği ile uygulamak için enfekte dentini kaldırın.
2- TheraCal LC’ yi her katman 1 mm’ yi aşmayacak şekilde tabakalama yöntemi ile uygulayın.
 3- Her katmana 20 sn. ışık uygulayın.
4- Uygulama alanı çevresindeki mineyi BISCO Select HV – ETCH ile asitleyin.
5- BISCO All-Bond SE yi uygulayın ve 10 sn. ışık uygulaması yapın
6- BISCO Core-Flo DC gibi bir kor materyali uygulayın ve bitirme işlemlerine devam edin.
Ürün içeriği
 • H-33014P TheraCal LC 4 Şırınga İçeren Paket; 4 adet TheraCal LC şırınga (her biri 1 gr.), 50 adet uygulama ucu, Kullanım ve İçerik Bilgileri
Shopping Cart